قدردانی جواد خیابانی از کادر درمان و پزشکی

قدردانی جواد خیابانی از کادر درمان و پزشکی: در این روزها که همه در حال کمک به یکدیگر هستند، ما قدردان تیم بهداشتی و درمانی هستیم

1 دیدگاه

افرین. اقا جواد که به کادر بهداشتی هم اشاره کرد.اخه تواین مدت نیروهای بهداشت کمتر دیده شدن.