توفان‌شدید و سقوط دکل نور ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

توفان شدید در سیرجان و سقوط دکل نور ورزشگاه در حال بازسازی امام علی (ع) محل میزبانی بازی های گل گهر

0 دیدگاه