ورزش جهان تحت تاثیر ویروس کرونا

دوران قرنطینه باعث دلتنگی خیلی از اهالی ورزش شده؛ مثل جردن بارووس قهرمان آمریکایی کشتی آزاد جهان که دلش برای تماشاگرای ایرانی تنگ شده.

0 دیدگاه