تشویق ایران به سبک جردن باروز; قهرمان آمریکایی کشتی آزاد جهان

قهرمان آمریکایی کشتی آزاد جهان با انتشار یک ویدیوی جالب در اینستاگرام خود که مشغول تشویق به سبک تماشاگران ایرانی است، نوشت:

هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که هواداران ایرانی داشته باشی. دلم لک زده برای یک مسابقه دیگر در ایران!

0 دیدگاه