قدردانی پیشکسوتان فوتبال از زحمات کادر پزشکی

پیشکسوتان فوتبال کشورمون هم با حضور در یکی از بیمارستان های جنوب استان تهران از زحمات بی دریغ و شبانه روزی کادر پزشکی و مدافعان سلامت قدردانی کردند

0 دیدگاه