تصمیم فیفا برای ادامه لیگ ها بعد از مهار کرونا

فیفا تصمیم گرفته به لیگ‌ها زمان نامحدودی بدهد تا مسابقات فصل جاری به پایان برسد و موضوع انتخاب قهرمان لیگ نوزدهم از سوی سازمان لیگ منتفی است.

0 دیدگاه