کپا بهتر است یا دخیا؟

1 دیدگاه

  • آرتین حیدری
  • 26 ارديبهشت 1399

به نظر من کپا بهتر از دخیا است و کپا دیگه باید گلر اول اسپانیا باشه ولی دخیا خیلی کار با پای بدی داره و کار با پای دخیا خوب نیست