آخرین وضعیت ادامه لیگ برتر از زبان سهیل مهدی

مهدی، سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ: هنوز هیچ تصمیم جدیدی برای مسابقات لیگ برتر گرفته نشده است 

0 دیدگاه