تمرینات خانگی لیونل مسی با حضور پسرش

در این روزهای قرنطینه خانگی در تمام جهان ورزشکاران بزرگ دنیا همچنان در منزل به ورزش می پردازند تا آمادگی جسمی خود را همیشه در اوج نگه دارند.

0 دیدگاه