پیام یدالله‌جهانبازی در مورد شکست‌دادن ویروس‌کرونا

یدالله جهانبازی برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.

0 دیدگاه