شایان مصلح: با کمک هم زنجیره انتقال ویروس را از بین می بریم

شایان مصلح برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.

0 دیدگاه