ابراهیم‌صادقی: با خانه‌ماندن از این بحران عبور می‌کنیم

ابراهیم صادقی برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.

0 دیدگاه