ورزش در خانه و پیشگیری از آسیب جسمی

اینها از جمله شایع‌ترین آسیب‌های ورزشی هستند:

- کشیدگی عضلانی یا رگ‌به‌رگ شدگی.
- رگ‌به‌رگ شدگی قوزک پا.
- آسیب‌دیدگی شانه.
- آسیب‌دیدگی زانو.
- درد جلوی ساق (شین اسپلینت)
- التهاب تاندون‌ها.
- رگ‌به‌رگ‌شدگی یا دررفتگی مچ دست.

0 دیدگاه