دیدار برابر پرسپولیس نقطه عطف فوتبال من بود!

پیام نیازمند در ارتباط اینترنتی به سوالات مربوط به حواشی فوتبالی پاسخ داد.

1 دیدگاه

  • naser tantan
  • 11 فروردین 1399

شلبوس خطبوله مرا توپرسپولیس عالیه