گاف عجیب شبکه فرانسه: عکس رضا پرستش به جای مسی!

شبکه M6 فرانسه در خبر کمک بزرگان ورزش به مردم برای مقابله با کرونا از عکس رضا پرستش به جای لیونل مسی استفاده کرده است.

0 دیدگاه