کامبوج؛ کشور محبوب زنان فوتبال‌دوست!

شاید از لحاظ فوتبالی بازی برابر کامبوج در لیست هزار بازی مهم ایران هم قرار نگیرد
اما با محقق شدن وعده سی‌ ساله، بازی ایران برابر کامبوج در قلب تاریخ فوتبال ایران جا خوش کرد
 

0 دیدگاه