ورزش،مادران و روزهای کرونایی

در روز های اعمال محدودیت و طرح مقابله با شیوع ویروس کرونا این مادران هستند که مسئولیت سنگینی را بر دوش دارند.این روز های کرونایی زودگذر و موقت است بهتر است با ورزش کردن هم به خود و هم به سایر اعضای خانواده روحیه بدهیم تا روزهای شاد و خوبی را سپری کنیم.

0 دیدگاه