علی دایی و کریمی بهترین بازیکنان تاریخ ایران هستند

عیسی آل کثیر در جواب به این سوال که بهترین بازیکن تاریخ ایران کیست اینگونه پاسخ داد: علی دایی و کریمی بهترین بازیکنان تاریخ ایران هستند.

0 دیدگاه