محمد انصاری سخت ترین مدافعی بود که مقابلش بازی کردم

شهریار مغانلو مهاجم تیم پیکان در ادامه گفتگوی زنده ادامه داد و گفت: محمد انصاری سخت ترین مدافعی بود که مقابلش بازی کردم.

0 دیدگاه