طنین "تو تنها قدم نخواهی زد" در بیمارستان‌های لیورپول

کادر درمانی لیورپول در حال خواندن سرود معروف هواداران لیورپول "تو تنها قدم نخواهی زد" در بیمارستان

0 دیدگاه