صحبت های میثم بائو پس از مرخص شدن از بیمارستان

میثم بائو هافبک سابق استقلال و پرسپولیس بعد از پشت سر گذاشتن شرایط بحرانی بیماری خود به دلیل ویروس کرونا از بیمارستان مرخص شد

0 دیدگاه