لحظات ناب فوتبال که همه دلتنگ آن هستیم

به امید روزی که تمام جهان از شر ویروس کرونا رها شود و آرامش به دنیا بازگردد چون که تمام هواداران فوتبال دلشان لک زده برای دوباره دیدن این لحظات هیجان انگیز ورزش همیشه محبوب فوتبال

0 دیدگاه