خاطره جالب علی کریمی از هم نام بودن با اسطوره فوتبال

خاطره جالب علی کریمی بازیکن استقلال از دردسر هم نام بودن با علی کریمی اسطوره فوتبال کشور

0 دیدگاه