نسیمه غلامی: ما باید زنجیره ویروس کرونا را قطع کنیم

نسیمه غلامی برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.

0 دیدگاه