درخواست فرشاد پیوس از مردم در مورد مقابله با کرونا

فرشاد پیوس برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.

1 دیدگاه

  • معبود اسدی
  • 6 فروردین 1399

فرشاد آقای گل