پیام ویدئویی فتح‌الله زاده بعد از ۱۴ روز قرنطینه

پیام ویدئویی علی فتح الله زاده (اختصاصی)
عبور از بیماری و روزهای کرونا و کمپین دست یار 
 

0 دیدگاه