سه بازیکن پرسپولیس در چالش روپایی در خانه

مهدی شیری هم به چالش روپایی در خانه پیوست 
سیامک نعمتی هم به چالش روپایی در خانه پیوست و از مردم خواهش کرد در خانه خود بمانند
محمدحسین کنعانی هم به چالش روپایی در خانه پیوست 

0 دیدگاه