کمال کامیابی نیا به کمپین دست یار پیوست

پس از شیوع کرونا تمامی ورزشکاران کشور از سرتاسر ایران با مردم به طور مستقیم صحبت کردند و بسیاری از فوتبالیست های جدید و سابق فوتبال کشور به کمپین دست یار پیوسته اند و با مردم همراه شده اند. صحبتهای کمال کامیابی نیا بازیکن پرسپولیس را با شما مردم عزیز در این ویدیو مشاهده می کنیم.

0 دیدگاه