انصاری‌فرد در جایگاه مدیرعاملی فقط سه میلیارد آورد

برای اولین بار در آنتن، گوشه ای از مصاحبه سید مهرداد هاشمی عضو جنجالی هیئت مدیره پرسپولیس

0 دیدگاه