هنر دروازه‌بان ها در مقابل مهاجمان

1 دیدگاه

  • منتقد واقعی فوتبال
  • 1 فروردین 1399

دروازه بانان که با یک اشتباه محاکمه میشوند،در صورتی که همه بازیکنان اشتباه می کنند.