شفاف‌سازی بیرانوند درمورد اختلافش با کالدرون

بیرانوند : کالدرون من را بازی نمی داد تا دیگران فکر نکنند من ترکیب پرسپولیس را میچینیم

0 دیدگاه