اقدام شایسته محمد نوری با شیوع ویروس کرونا

محمد نوری بازیکن پارس جنوبی جم با اقدامی شایسته خود را همدرد مردم دانست

0 دیدگاه