خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - دیترویت پیستونز

این بازی در تاریخ 22 اسفند 98 مصادف با 12مارچ 2020 برگزار شد.

0 دیدگاه