صحبت های قهرمان کاراته ایران پس از شکست کرونا

صحبتهای مهدی عموزاده اولین طلایی تاریخ کاراته ایران در مسابقات قهرمانی جهان پس از بهبودی و غلبه بر ویروس کرونا

1 دیدگاه

  • رضا سعادتی
  • 21 اسفند 1398

شکر پروردگار و درود به شرف کسانی که در صف مقدم مبازره با این ویروس هستند