پیروزی‌موسوی‌برابر حریف‌مغولستان‌و کسب‌سهمیه‌ المپیک

پیروزی‌ سید شاهین موسوی‌ برابر اوگونباتار مغولستانی در وزن 75 کیلوگرم و کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو

0 دیدگاه