شکست‌رضایی‌برابر حریف تاجیکستانی‌در وزن 63 کیلو

مسابقات بوکس انتخابی المپیک 2020 توکیو

 شکست اشکان رضایی در وزن 63 کیلوگرم برابر بهادر عثمانوف تاجیکستان

0 دیدگاه