خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - ساکرامنتو کینگز

این بازی در تاریخ 19 اسفند 98 مصادف با 9 مارچ 2020 برگزار شد.

0 دیدگاه