چگونگی مدیرعامل شدن گرشاسبی در تیم پیکان

حمیدرضا گرشاسبی در گفتگوی تلفنی از چگونگی انتخابش برای مدیرعاملی تیم پیکان گفت.

0 دیدگاه