ستاره گل‌گهر مقابل استقلال تهران : خدا را شکر!

صحبتهای ستاره بی چون و چرای گل گهر درمورد بازی میان دو تیم گل گهر و استقلال در 8 اسفند 98

0 دیدگاه