شریفات: امروز آن شاهینی که باید نبودیم

صحبتهای شریفات درمورد بازی میان دو تیم فولاد و شاهین  در 8 اسفند 98 گفته شده است.

0 دیدگاه