کنفرانس خبری میشو کرستیچویچ بعد از بازی با فولاد

این بازی در 8 اسفند 98 برگزار شد.

0 دیدگاه