استادیوم شهید سپهبد قاسم سلیمانی ضدعفونی شد

ورزشگاهشهید سپهبد قاسم سلیمانی  پیش از دیدار امروز ماشین سازی و نساجی  ضدعفونی شد.

0 دیدگاه