تمرینات لسترسیتی برای مقابله با نوریچ در لیگ‌جزیره

تیم لسترسیتی در هفته 28 لیگ جزیره به مصاف نوریچ می رود 
گوشه ای از تمرینات لسترسیتی برای بازی در هفته بیست و هشتم 

0 دیدگاه