خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - پورتلند بلیزز

این بازی در تاریخ 7  اسفند 98 مصادف با 26 فوریه 2020 برگزار شد

0 دیدگاه