لمپارد: کار من در بازی با بایرن توجیه بازیکنانم است!

صحبت های فرانک لمپارد پیش از دیدار چلسی در برابر بایرن مونیخ

0 دیدگاه