عملکرد ضعیف تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا 2020

از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، عملکرد تیم های غرب آسیا در لیگ قهرمانان آسیا مورد بررسی قرار گرفت و در این بررسی فوتبال ایران ضعیف ترین عملکرد را داشته است. عملکرد تیم های غرب آسیا به شرح ذیل معرفی شد.

۱- عربستان با چهارده نماینده دارای ۲۰ امتیاز و با میانگین ۵/۲ در هر بازی

۲- قطر با دو نماینده با ۷ امتیاز و با میانگین ۷۵/۱ امتیاز در هر بازی

۳- ازبکستان با یک نماینده با ۶ امتیاز و با میانگین ۳ امتیاز در هر بازی

۴- امارات با ۴ نماینده با ۵ امتیاز و با میانگین ۶/۰ امتیاز در هر بازی

۵- ایران با ۴ نماینده و با ۵ امتیاز و با میانگین ۶/۰ امتیاز در هر بازی

0 دیدگاه