مورینیو: کاش زودتر این فصل تمام شود!

ابراز ناراحتی ژوزه مورینیو از نتایج ضعیف تیم به دلیل مصدومیت های مکرر

2 دیدگاه

  • سید جعفر موسوی
  • 15 اسفند 1398

خدا رو شکر مچش گرفته شد میدونستم سرمربی بزرگی نیست، پشت بازیکنهای بزرگ قایم میشه

  • سید جعفر موسوی
  • 15 اسفند 1398

خدا رو شکر مچش گرفته شد میدونستم سرمربی بزرگی نیست، پشت بازیکنهای بزرگ قایم میشه