حدادی فر:این شکل برگزاری و داوری بازی شبهه برانگیز است

1 دیدگاه

  • Sharif Firoozi
  • 5 اسفند 1398

جالب اینجاست که همین تیم استقلال پر مدعی ترین تیمه و معتقده بهش ظلم میشه