فتاحی : ما در 30 دقیقه دوم آماده بودیم ولی پرسپولیس موافقت نکرد

ایران - 04 اسفند 1398 ساعت 18:30 - 14.3K بازدید


فتاحی: طبق قوانین ما در 30 دقیقه دوم آماده بودیم ولی پرسپولیس موافقت نکرد

دیدگاه ها