فضای غم انگیز آزادی پیش از دیدار استقلال و ذوب آهن

فضای غم انگیز ورزشگاه آزادی در فاصله کمتر نیم ساعت تا آغاز دیدار استقلال و ذوب‌آهن

0 دیدگاه